BPM och digital transformering

Uppfinn inte hjulet på nytt - återanvänd processer och tidigare erfarenheter kring digitalisering

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-03-22

Första månaderna av året har gått i ett rasande tempo, och snart är vi inne i april där både påsk och vår står inför dörren. Det känns nästan klichéartat att upprepa budskap kring det ökande tempo i vilket omvärlden förändras, det är bara att acceptera att vi hela tiden kommer leva i en konkurrenssituation med omvärlden. Trots detta uttryck är jag fortfarande förvånad över hur lite samarbete som sker inom privat och offentlig sektor.

Läs mer

Kategorier: IT

Tips för att införa ett ledningssystem som användarna älskar

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-03-14

Oavsett om ni eller verksamheten står inför att införa ett nytt ledningssystem för kvalitet, miljö, informationssäkerhet eller annan regelefterlevnad så är det viktigt att ledningssystemet och dess processer ses som ett hjälpmedel och inte som ökad byråkrati och administration. Ha målet att leverera ett verktyg som lättar trycket från personalens axlar.

Läs mer

Kategorier: Business Process Management, IT

Insikter från CIO Trend 2017 - del 2

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-03-07

Sista delen i summeringen av CIO Trend 2017. I dagens bloggartikel summeras delar av presentationerna ifrån Axfood, Scandic, Itch och IBM. Har ni koll på vad som krävs för framtidens digitala ledare?

Läs mer

Kategorier: IT

Lärdomar från CIO Trend 2017 - del 1

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-02-28

Missade ni det årliga IDG eventet CIO Trend? Det beskriver trender och fokusområden för IT-chefer och CIO:er under det kommande året. Här kommer en sammanfattning i två delar där ni får veta allt ni behöver kring framtidsspaning, nya infallsvinklar och take-aways från talarna.

Läs mer

Kategorier: IT

Processporr för verksamhetsutvecklare

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-02-21

 

Med risk för klagomål om oetisk språkbruk i kommersiellt syfte så vill jag dela med mig av en liten historia som utspelades på en workshop som vi hade hos en kund för ett tag sedan i närheten av huvudstaden. För er som inte känner till Barium, så jobbar vi som många andra i workshop-form och vid detta tillfälle så skulle vi involvera en ny avdelning och med nya personer som inte tidigare hade sett vårt processverktyg Barium Live.

Läs mer

Kategorier: BPM

CIO:n - den nya affärsutvecklaren

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-02-14

IT-system är inte längre förunnat den tekniska eliten, idag kan nästan vem som helst köpa in professionella system och applikationer lika enkelt som att ladda ner en podcast eller en film på Itunes. I takt med att molntjänster, ökad datorvana och den snabba digitaliseringsvågen har sköljt in över oss så har även IT-chefens roll förändrats. Idag är det linjechefer som i allt högre grad står för IT-projekten. Därför är det kanske inte så konstigt att det gång på gång påvisats att IT-chefens roll har stöpts om till att bli mer affärsutvecklande. Men vad behövs för kompetens och verktyg för att lyckas i den nya rollen?

Läs mer

Kategorier: IT

Skräddarsydd IT till priset av färdiga produkter från hyllan

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-02-07

Det sägs att få saker mäter sig med känslan av en skräddarsydd kostym, att få ett klädesplagg formad precis efter sin kropp och önskemål är en lyx som är få förunnande. Många blir istället hänvisade till färdigsydda alternativ från lagerhyllan. Tillverkarna tvingas massproducera och skapa ett antal olika storlekar för att täcka in majoriteten av kundernas behov. - Ändå är det förvånansvärt många som måste gå till skräddaren och lägga upp byxorna för att de är för långa. Med den här liknelsen vill jag säga att IT ofta går att jämföra med ovanstående tankemönster, men det finns en stor skillnad och det är just möjligheten att skapa skräddarsydda applikationer som inte behöver vara dyrare än att anpassa en standardlösning.

Läs mer

Kategorier: IT

Verktyget du behöver för att proaktivt förbättra verksamheten

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-01-31

Visst låter det klyschigt, ett verktyg för att proaktivt förbättra verksamheten. Men sanningen är att de flesta verktyg och IT-stöd oftast är till för att cementera fast arbetssätt som man har kommit fram till, och som inte ska förändras de kommande åren. Om det rör sig om större affärssystem så är det inte ovanligt att arbetssättet i princip är oförändrade över decennier. Anledningen är oftast en kombination av oförmågan att både förändra IT-stödet men också förändra arbetssätt internt.

Läs mer

Kategorier: BPM

Behöver ni verkligen egenutvecklade system?

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-01-24

 

Tillhör ni den skara bolag eller organisationer som tycker att ni har så unik verksamhet att det motiverar egenutvecklade system? Det finns många frågor att ställa sig inför beslut kring egenutveckling. Är ni verkligen de enda i hela världen som gör det ni gör? Kan det vara så att det finns andra, smartare sätt att jobba på som ni inte tänkt på? Är ni säkra på att ni tar höjd för kostnader kring support, vidareutveckling, buggrättning, integrationer och teknikskiften vid beslut om att egenutveckla system? 

Läs mer

Kategorier: BPMS

Verktyg för verksamhetsutvecklare - Bli hjälte på kontoret

Publicerad av Fredrik Selander den 2017-01-17

Verksamhetsutvecklare, vilket drömjobb! Att få utveckla och förbättra verksamheter, vem vill inte det? Men vem är verksamhetsutvecklaren och vilka verktyg finns till hands för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt? Jag kommer presentera en typ av verktyg som kommer hjälpa dig på jobbet. Precis som säljare, finns verksamhetsutvecklare fördolda bakom en mängd olika titlar och funktioner. CIO, programchef, it-chef, kvalitetschef, verksamhetsutvecklingschef, projektledare, enterprise architect, verksamhetsledare, utvecklingsledare, affärsutvecklare för att nämna några.

Läs mer

Kategorier: BPM